×

Izražanje želja za prihodnost
 • Vprašanje:

  Se pri izražanju želje za prihodnost uporablja pogojnik ali prihodnjik? Večkrat lahko namreč v medijih zasledim zapise, kot je: Želimo si, da bomo v prihodnji sezoni še uspešnejši. Želim si, da bodo tribune še naprej polne.
  Je tako prav ali bi moralo biti zapisano: Želimo si, da bi bili v prihodnji sezoni še uspešnejši?


  Odgovor:

  Če imamo v glavnem stavku glagol, s katerimi izražamo željo ali hotenje, in je tak glagol prehoden, je predmetno dopolnilo lahko v obliki stavčnega člena ali predmetnega odvisnika, ki ga uvaja veznik da. Od časovnosti, ki jo izražamo, je odvisno, v kateri obliki je glagol v odvisnem stavku. Ker izražate željo za prihodnost, je v da-stavku pogojnik, torej:

  • Želimo si, da bi bili v prihodnji sezoni še uspešnejši.
  • Želim si, da bi bile tribune še naprej polne.

  Če bi izražali željo za trenutek govorjenja, je mogoče uporabiti tudi velelno obliko glagola (Želim, da pripraviš/pripravi solato) in sedanjik (Direktor želi, da prodamo delnice), a ne, kadar gre za glagol biti, ki lahko izraža tudi brezčasovnost (Želim, da bi bil uspešnejši 'kadar koli').

  Helena Dobrovoljc (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.