×

Razlaga povedi »Več ve, kot zna«
 • Vprašanje:

  Kaj pove stavek o osebi?
  Več ve, kot zna.


  Odgovor:

  V navedku »Več ve, kot zna« ne prepoznam nobenega konkretnega slovenskega frazema. Takega frazema ni moč zaznati s pomočjo jezikovnih korpusov za slovenski jezik, kakršna sta Gigafida in slWaC. Mogoče je, da gre za kalk tujega frazema, vendar je težko reči, katerega. Zato nam ne preostane drugega, kot da si izjavo razlagamo dobesedno: opisuje, da je za koga v večji meri značilno posedovanje informacij kot posedovanje znanj, veščin.

  Matej Meterc (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.