×

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«
 • Vprašanje:

  Zanima me mnenje oz. rešitev večne dileme: ali je prav vabiti na brezplačen kuharski tečaj ali na brezplačni kuharski tečaj.


  Odgovor:

  Večna dilema, ki jo omenjate, se ustvarja med dvema pomensko različnima pridevnikoma:

  1. Prvi je lastnostni brezplačen, ki izraža relativno lastnost, ki se jo da stopnjevati. Lastnostni pridevniki se ob samostalnikih moškega spola pogosto končajo na -en (tudi -ljiv, -av ipd). Sem sodijo primeri oz. zveze kot: Storitev je popolnoma brezplačna, Tečaj bo za obiskovalce povsem brezplačen.
  2. Na drugi strani govorimo o vrstnem pridevniku, ki izraža vrsto, generičnost in ga kot takega ni mogoče stopnjevati. Vrstni pridevniki so navadno del stalnih besednih zvez, kot. npr. brezplačna telefonska številka, brezplačni izvod, brezplačni obrok, brezplačni dopust ipd.

  Odločitev v vašem primeru je torej pomenske narave. Če gre za tip ali vrsto kuharskega tečaja, npr. nasproti plačljivim, morate uporabiti vrstni pridevnik: brezplačni, če pa želite poudariti lastnost tečaja, tj. njegovo brezplačnost, pa je pravi pridevnik kakovostni, torej brezplačen.

  Polona Gantar (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.