×

O pridevniku »kraljestven«
 • Vprašanje:

  Večkrat se vozim mimo Kraljestvene dvorane Jehovih prič in vedno mi pade v oči kraljestvena. Zveni mi zelo tuje.
  Prosim za vaše mnenje.


  Odgovor:

  Kot imajo katoličani, pravoslavni itd. cerkve, muslimani mošeje, judje sinagoge itd., tako imajo Jehovove priče (iz imena Jehova tvorimo svojilni pridevnik Jehovov, ne Jehov) kraljestvene dvorane, ki so namenjene njihovi verski dejavnosti. Na spletni strani Jehovovih prič lahko preberemo, da so kraljestvene dvorane namenjene razpravljanju »predvsem o naukih, zapisanih v Svetem pismu, in o glavnem sporočilu te knjige – o 'Božjem kraljestvu'«. V podstavi pridevniške tvorjenke kraljestven je torej samostalnik kraljestvo. Izraz je ustaljen in v rabi, nenavaden pa se zdi zato, ker se v slovenščini pojavlja večinoma le v zvezi kraljestvena dvorana, redkeje pa tudi v drugih izrazih, povezanih z Jehovovimi pričami (kraljestveni oznanjevalci, kraljestvena strežba).

  Urška Vranjek Ošlak (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.