×

Navajanje decimalno zapisanih zneskov in število samostalnika
 • Vprašanje:

  V besedilu z ekonomskega področja so navedeni zneski z decimalno vejico in centi. Ali v primeru 20,00 uporabimo evrov ali evra?

  (Vem, da bi bilo te ničle sicer najbolj smiselno opustiti, ampak včasih pa ne gre.)


  Odgovor:

  Primer 20,00 € se izgovori dvajset celih, nič nič evra, saj tik pred samostalnikom evro stoji neizgovorjeni samostalnik stotina (zaradi vezljivosti s števnikom nič seveda v rodilniku množine stotin), ki se govorno uresniči v vseh primerih, pri katerih je druga (ali vsaka nadaljnja) številka večja od nič, npr. 20,01 €dvajset celih, nič ena stotina evra ali 20,02 €dvajset celih, nič dve stotini evra.

  Marko Snoj (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.