×

Sklanjanje priimka »Schulz«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšna je pravilna oblika priimka Schulz [šulc] v orodniku -- s SchulzEM ali s SchulzOM. Ali pri tvorjenju orodnika upoštevamo izgovorjavo ali zapis? Prav tako me zanima oblika za svojilni pridevnik: SchulzEV ali SchulzOV?


    Odgovor:

    Pravopisno pravilo v členu 791 pravi, da za govorjenim c j č ž š dž namesto -o- v končnici -om uporabljamo -e-, npr. strics stricem. Odgovor na vaše vprašanje je, da upoštevamo izgovarjavo, torej: Fritz – s Fritzem, Schulz – s Schulzem, enako je pri tvorbi svojilnega pridevnika Fritzev, Schulzev.

    Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.