×

Utemeljitev začetnice pri zvezi »panonska Slovenija«
 • Vprašanje:

  Se piše Panonska Slovenija z veliko ali malo začetnico? Panonska nižina je z veliko.


  Odgovor:

  Kot lahko preberemo v članku geografa Draga Kladnika, določamo geografske enote na dva načina: glede na individualnost in glede na podobnost. Prvi princip pomeni regionalizacijo, drugi tipizacijo; regije zapisujemo z veliko začetnico, ozemeljske tipe pa z malo začetnico.

  Na Wikipediji se lahko podučimo, da obstaja za Slovenijo več geografskih modelov razdelitve na pokrajine. Danes je med najpogosteje uporabljenimi t. i. Gamsova členitev Slovenije, ki temelji na geografsko-socioloških dejavnikih. Po Ivanu Gamsu se Slovenija tako deli na naslednje pokrajine oz. regije, ki jih vse zapisujemo z veliko začetnico:
  Alpska Slovenija
  Predalpska Slovenija
  Panonska Slovenija
  Dinarskokraška Slovenija
  Sredozemska Slovenija

  Ko imamo v mislih tovrstno geografsko delitev, je torej ustrezna raba velike začetnice, saj gre za v stroki uveljavljena lastna imena, npr.:

  • Sava bo na ključnih turističnih destinacijah, kjer je prisotna – zdraviliški del v vzhodni oz. Panonski Sloveniji, v občinah t. i. Alpske Slovenije in na Obali oz. v Mediteranski Sloveniji –, storila vse, da bo zasledovala strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, bo pa treba za to tudi nekaj investirati, je pojasnil Rovanšek.

  Pridevnik iz lastnega imena Panonija (oz. Panonska nižina) sicer pišemo z malo začetnico: panonska arhitektura, panonske vasi, panonski svišč ipd. Tudi ob imenu Slovenija lahko -- ko v mislih nimamo geografske regije s tem lastnim imenom, temveč tipično pokrajino tega dela države -- pridevnik zapišemo z malo začetnico. Taki so mnogi zgledi iz dnevne publicistike, ki jih najdemo tudi v korpusu Gigafida 2.0, npr.:

  • Haloze so prijeten svet močno razgibanih nizkih goric panonske Slovenije.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.