×

Zapisovanje glavnih števnikov
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je prav pri 4-ih ljudeh ali pri 4 ljudeh.


  Odgovor:

  Kadar števila zapisujemo s številkami, končnic ne zapisujemo, temveč bralcu prepustimo, da iz (skladenjskega) sobesedila razbere, za katero obliko gre. V vašem primeru bi torej zapisali pri 4 ljudeh, prebrali pa pri štirih ljudeh. Za to obstaja nekaj razlogov.

  1. Čeprav je pri večini oblik nedvoumno, kaj je končnica, pa ni pri vseh. Kako na primer s številko in končnico zapisati pri dveh ali treh ljudeh? Ker se osnovni obliki končujeta na -e (dve) oziroma -i (tri), se pisec znajde pred dilemo, ali "dveh" zapisati kot 2-h ali 2-eh, in kako zagotoviti, da kakšen neuk bralec 3-eh ne bo prebral kot trieh (kar je sicer resda malo verjetno, a kaže na nesistematičnost takih zapisov).
  2. Pri nekaterih številih imamo na voljo dva načina branja, saj lahko višje okrogle števnike tipa sto, petsto, tisoč ipd. sklanjamo bodisi po ničtem vzorcu ali z glasovnimi končnicami. Poved S 500 evri v žepu se je odpravil v svet lahko preberemo kot s petsto ali s petstotimi evri. Če bi v takem primeru napisali končnico (s 500-timi), bi bralcu že narekovali način branja.
  3. Nekatera besedila so polna številčnih podatkov, v teh se pisci zaradi večje preglednosti odločajo za zapis s številkami, tudi ko gre za nižje števnike. Dosledno zapisovanje končnic bi to preglednost spet zmanjšalo, zato na primer v publicističnih in strokovnih besedilih na zapisovanje končnic ne boste naleteli.

  Vedno bolj pa se zapis s končnico ustaljuje kot ena od možnih različic zapisa desetletja v stoletju, kar smo nakazali že v tem odgovoru. Namesto v devetdesetih letih 20. stoletja lahko napišemo tudi v 90. letih ali pa v 90-ih letih.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.