×

Ujemanje sestavljenega osebka s povedkom: posebnosti
 • Vprašanje:

  Kateri spol in sklon uporabimo v odvisnem stavku (odvisnik se nanaša na vse dele sestavljenega predmeta)?

  Navesti je treba institucijo, organ, urad ali agencijo, ki so akt sprejeli/ki je akt sprejela.
  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici je o večjedrnem osebku zapisano, da načeloma »edninsko jedro zahteva množinski povedek« (2008: 609). Vendar je omenjeno tudi, da so ob večjedrnem osebku posebnosti: »Priredno zloženo osebek dopušča povedek vendarle v ednini, ko priredno zložene sestavine osebka skušajo nadomestiti skupno poimenovanje za posamezne naštete prvine« (Toporišič 2008: 610). Vaš zgled ustreza omenjenemu parametru, zato ujemanje v ednini in po spolu najbližjega samostalnika: Navesti je treba institucijo, organ, urad ali agencijo, ki je akt sprejela.

  Aleksandra Bizjak Končar (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.