×

Normativne odločitve glede izbire »glamping« in »glampinški«
 • Vprašanje:

  Glamping turizem, glamping hiške, glamping namestitve itd. Bi lahko to spremenili v glampinški turizem, glampiške hiške in namestitve, čeprav nikjer ne najdem te besede? Turizem za glamping itd. malo okorno zveni. Je Sprotni slovar, ki glamping opredeljuje tudi kot pridevnik, zanesljiv vir?


  Odgovor:

  Zveze kot glamping turizem, karving smuči, kerling zveza ipd. so danes najpogosteje prevzete iz angleščine, že prej pa smo zveze/zloženke z dvema samostalnikoma prevzemali iz nemščine in jih pisali kot zloženke. Jezikoslovno oziroma normativno neenotnost glede zapisa teh zloženk najbolje odseva leksikografska praksa obeh izdaj SSKJ in SP, saj SSKJ prve dele zloženk obravnava kot nesklonljive prilastke (SSKJ2 kot nesklonljive pridevnike) in jih piše ločeno do jedra, SP 2001 pa jih piše skupaj kot zloženke in normativno usmerja k besednozvezni rabi, kar pomeni, da priporoča strukturo "sklonljivi pridevnik + samostalnik":

  SSKJ (1970)
  ánanas -a m (ȃ) tropska rastlina z dolgimi listi ali njen veliki, sočni, aromatični sad: veliki nasadi ananasa; nikoli prej ni jedla ananasa; neskl. pril.: ananas liker
  ♦ agr. ananas hruška hruška z okusom po ananasu

  SSKJ 2 (2014)
  ánanas -a m (ȃ) tropska rastlina z dolgimi listi ali njen veliki, sočni, aromatični sad: veliki nasadi ananasa; nikoli prej ni jedla ananasa; v prid. rabi: ananas liker
  ♦ agr. ananas hruška hruška z okusom po ananasu

  SP 2001
  ánanaslikêr -ja tudi ánanas likêr ~ -ja m z -em snov. (ȃȇ) ananasov liker

  Današnja praksa kaže na to, da se pisanje skupaj uveljavlja redko, pogosteje pri tistih samostalnikih, ki v izglasju nakazujejo možnosti za zlaganje (npr. če se konča na samoglasnik, zlasti na -o: videoposnetek, avdionaprava). Normativno danes teh zvez ne moremo več »preganjati«, saj so se v rabi uveljavile in tudi zapisane skupaj z vidika leksike ne delujejo nevtralno, npr.: bermudahlače, merinoovca, zato jih pišemo narazen. Če je le mogoče, priporočimo rabo sklonljivega namesto nesklonljivega pridevnika:

  • ananas liker --> ananasov liker

  A vedno ne gre: zvez, kot so bermudaste hlače, v rabi skorajda ni.

  Aktualno normativistično vprašanje, ki izhaja iz tega, ki ste ga zastavili, je: če so zveze kot merino ovca in glamping hiška postale nevtralne, ali in kdaj še napotimo uporabnike k rabi sklonljivega pridevnika namesto nesklonljivega?
  Odgovor, ki sledi tradicionalni logiki razmišljanja o slovenskem knjižnem jeziku in si prizadeva za demokratično ohranjanje takih zgradb, se glasi: če se v rabi pojavlja pridevnik tipa glampinški, potem uporabnika nanj opozorimo.
  Npr. obstaja pridevnik merinski v zvezi merinska volna, redka je merinska ovca. Vendar če imamo kamerunsko ovco, zakaj ne bi imeli tudi merinske. Taki primeri so pogosto redki, a jih najdemo.
  Podobno je pri bikini kopalkah: najdemo bikinske kreacije, redkeje bikinske kopalke, čeprav se kreacija nanaša na kopalke:

  • Čudovito bikinsko kreacijo, ki jo na Nataši Dobelšek objavljamo danes, je ustvarila komaj 12-letna Tea Kokot Klančnik iz Slovenj Gradca. Malo ji je pomagala tudi mamica Simona, vendar je bikini, sešit iz svile in lana ter okrašen s školjkami, predvsem njena zamisel.

  S tega vidika je pregled slovenskega besedišča v novejših medijih pokazal, da je tudi pridevnik glampinški že uveljavljen in da bi zato pišočega opozorili na njegov obstoj in s tem na slovenščini bližje različice: glampinški turizem, glampinška hišica ... Odločitev pa je piščeva.

  Sprotni slovar je – kot je zapisano v Uvodu – informativne narave in prikazuje leksiko, ki je drugi slovarji še niso zabeležili. Slovar se distancira od normativnega vrednotenja, kar izvira predvsem iz narave besedja, ki ga vključuje: novo besedje je namreč še neintegrirano v sistem sodobne slovenščine, zato se pogosto zgodi, da sčasoma zaživi v povsem drugi podobi ali pa se umakne. V slovarju je korektno navedena pomenska razlaga, pa tudi pogosta raba v pridevniški vlogi.

  Helena Dobrovoljc (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.