×

Zapis formata: »ePUB«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno piše ePub?
  HTMLin PDF že nekaj časa pišemo z velikimi črkami (upam, da je tako prav), pri ePub se pa ne moremo zediniti.


  Odgovor:

  Formate publikacij pišemo na različne načine.
  V pravopisu smo povzeli način (format .pdf, format .html), značilen za strokovna besedila.
  Zdaj pa tudi sami opažamo, da se uporabniki pogosto zgledujejo po manj strokovnih zapisih in piko izpuščajo, besedo pa uporabljajo kot kratico (npr. HTML, PDF), kar ste tudi sami omenili. Pri teh besedah je zaradi črkovalnega branja težko drugače. S tega vidika in z vidika enotne rabe bi vam tudi pri ePUB svetovali tak zapis.
  Odprto je vprašanje, ali se mali e tudi piše z veliko začetnico. Sami se pri kraticah držimo načela, da e puščamo zapisan z malo črko, ker je na ta način bolj poveden. Npr. eSSKJ. Še vedno gre za SSKJ, a za digitalno izdajo.
  Mali e naj se uporablja tudi na začetku povedi, torej tako kot pri pH: take kratice bo dobro obravnavati kot okamenele v celoti, ne prizadene jih izmenjevanje male in velike začetnice, kot se dogaja sicer pri občnih besedah.

  Zlasti pri imenih, kot je eSSKJ, je mali e lahko razlikovalen. Ko se znajde v literaturi na začetku povedi SSKJ, ni dvoma in se ne sprašujemo o mali začetnici. Zelo nepregledno pa bo postalo, če bo zapisano ESSKJ (kot da gre za kak etimološki slovar ipd.).
  Tako kot e se bo v takem položaju obnašala tudi črka i. Da se reči tudi tako: PF nam pomeni Pravna fakulteta, PeF pa je Pedagoška fakulteta. Zaradi posplošitve primerov z e na začetku bo dobro vse take formate in kratice obravnavati enako.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.