×

Izbira predloga: »proti doplačilu«, »za doplačilo« ali »ob doplačilu« ... nudimo
 • Vprašanje:

  Velikokrat kje zasledim primere, »proti doplačilu vam nudimo voden ogled«. Proti doplačilu se mi zdi čisto napačno. Je pravilno za doplačilo ali ob doplačilu ali oboje? Zakaj se izogibamo besedi nuditi in s čim jo nadomeščamo?


  Odgovor:

  V slovenskih jezikovnih priročnikih na portalu Fran je omenjena le zveza za doplačilo, in sicer v SSKJ2 v zgledu gesla doplačilo in v razlagi gesla doplačilen. Zvezi ob doplačilu in proti doplačilu v priročnikih nista omenjeni. Raba potrjuje stanje v priročnikih: najpogostejša je zveza za doplačilo, ki se v Gigafidi 2.0 pojavi 4448-krat. Drugi dve zvezi sta manj pogosti (ob doplačilu: 319 pojavitev; proti doplačilu: 137 pojavitev). Zveza proti doplačilu je v slovenščino najverjetneje prišla iz nemščine (gegen Zuzahlung), kar je morda tudi razlog za majhno število pojavitev te zveze v Gigafidi 2.0, saj gre lahko za rezultat lektorskih sprememb.

  Glagol nuditi je v slovarju SP 2001 v skoraj vseh položajih označen s puščico (→), kar pomeni, da ga priročnik odsvetuje. Tako je bilo že v pravopisih iz leta 1962 in 1950, kar je lahko posledica tega, da je bila beseda v Breznik-Ramovševem pravopisu iz leta 1935/37 in v Breznikovem pravopisu iz leta 1920 v zgledu prilika se (mu) je nudila označena kot francosko-nemška, zato je bila predlagana slovenska ustreznica prilika je nanesla.
  Normativna zaznamovanost te besede ima torej že kar dolgo zgodovino, kljub vztrajnim lektorskim popravkom pa se je do danes obdržala v rabi, a rabe glagola nuditi v prvi izdaji SSKJ kljub temu niso označili kot neustaljene. Najbrž je to prispevalo k temu, da jo danes pojmujemo kot slogovno slabšo možnost, samega glagola pa ne prepovedujemo.

  Urška Vranjek Ošlak (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.