×

Grad, hidroelektrarna »Brežice« – velika ali mala začetnica prvih sestavin
 • Vprašanje:

  Kakšne začetnice naj uporabim pri Gradu Brežice in Viteški dvorani, ki je del omenjenega gradu? Prav tako ne vem, ali naj pri vodovodnem stolpu, ki je simbol mesta Brežice, uporabim veliko začetnico. Kaj pa pri hidroelektrarnah Brežice, Boštanj, Blanca itd., ki spadajo pod družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi?


  Odgovor:

  Pri večbesednih zvezah, v katerih je prva sestavina občna beseda, druga pa lastno ime, smo pogosto v dvomih, ali je prva sestavina del lastnega imena ali ne in jo zato pišemo z veliko začetnico ali ne. Take besedne zveze srečujemo v vseh vrstah lastnih imen:

  • pri imenih bitij (dedek Mraz, muca Coparatica),
  • zemljepisnih (slap Savica, park Tivoli) in
  • stvarnih imenih (fundacija Rdeča žoga, založba Beletrina).

  Za pravopisno ustrezen zapis tovrstnih zvez in posledično tudi njihovega skladenjskega vedenja je treba ločiti med imeni, pri katerih je prva sestavina obvezna, in imeni, pri katerih prvo sestavino lahko izpuščamo in s tem ne okrnimo imenske vloge, npr. grad Brežice nasproti Vila Bled.

  Ali je prva občnoimenska sestavina del lastnega imena in zato pisana z veliko začetnico, je najbolje preveriti v uradnih registrih, npr. v »Registru kulturne dediščine« (RKD). Tu izvemo, da sestavina grad ni del imena brežiškega gradu.

  Tudi pri imenih hidroelektrarn bi imeli manj težav, če bi jih poimenovali z imeni, ki ne bi bila večdenotativna (npr. ime Brežice tako označuje kraj, grad in hidroelektrarno), saj je občnoimenska sestavina skorajda obvezna, hkrati pa ni del lastnega imena: grad Brežice, hidroelektrarna Brežice.

  Morda še to: Pri hidroelektrarnah Brežice, Boštanj, Blanca opažamo, da se vse pogosteje pojavljajo kot desni prilastki za kratičnim jedrom HE Brežice.

  O imenih dvoran, prostorov, prireditvenih prostorov ipd. smo že pisali: Viteška dvorana, Velika sprejemna dvorana, Kristalna dvorana ... gre za imena dvoran, zato jih pišemo z veliko začetnico.

  Helena Dobrovoljc (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.