×

Izbira predloga: »v« ali »na destinaciji«




 • Vprašanje:

  Opazila sem, da se uporabljata obe zvezi v/na destinaciji. Katera je pravilna ali morda kar obe?


  Odgovor:

  Izbira predloga v ali na ob samostalniku destinacija se zdi povsem arbitrarna, le deloma je odvisna od skladenjskega okolja. Pojem se vse bolj specializira kot termin na področju turizma (Turistični slovar) s sopomenko turistični cilj.

  turistična destinacija
  Je ciljno območje, relevantno za določeno ciljno skupino turistov; je geografsko zaokroženo območje, ki ponuja določen splet turističnih storitev oziroma celovit turistični proizvod, zaradi česar turist to območje izbere za svoj potovalni cilj; je spremenljiva, živa, dinamična entiteta, ki se nenehno spreminja pod vplivom življenjske dobe turističnega proizvoda ali zaradi pritiska povpraševanja (trendi, zunanji vplivi).   
  ○ Iz odgovorov lahko sklepamo, da je obalni del Istre osnovna turistična destinacija anketirancev, medtem ko predstavlja zaledje pretežno le njeno "popestritev".   
  ○ Izhodiščna predpostavka naše teze je, da je država specifična turistična destinacija, saj se trži s svojim nacionalnim imenom.  
  turistični cilj (1)

  Da bi poljubnost izbire vendarle omejili, smo preverili najbolj pogoste kolokacije.

  Pričakovali bi, da je v tistih primerih, ko je samostalnik destinacija del zveze z lastnim imenom (destinacija Portorož), raba predloga odvisna od tega, s katerim predlogom uporabljamo krajevno ime, npr. v Portorožu > v destinaciji Portorož, na Rogli > na destinaciji Rogla. A gradivo ne potrjuje te hipoteze:

  • Po podatkih Turističnega združenja Portorož so v prvi polovici leta na destinaciji Portorož in Piran zabeležili 465.000 hotelskih prenočitev oz. za tri odstotke več kot lani.
  • V destinaciji Maribor - Pohorje pa je bilo od januarja do maja letos ustvarjenih za 28 odstotkov več nočitev in za 19 odstotkov več prihodov gostov.

  Precej poljubna je tudi izbira s samostalniki turizem, nočitev, kulinarično doživetje:

  • turizem na/v destinaciji
  • nočitev v/na destinaciji
  • kulinarično doživetje na/v destinaciji
  • biti ponudnik v/na destinaciji

  Bolj trdne pa so zveze s spodaj naštetimi samostalniki oziroma v značilnih skladenjskih okoljih:

  • gost na destinaciji
  • potnik na destinaciji
  • organizirati prevoz na destinacijo
  • spremeniti v destinacijo

  Helena Dobrovoljc (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.