×

Pristavčna vejica v sodnih spisih
 • Vprašanje:

  Kako je z vejico, če za pristavkom

  V zadevah C-541/11, Grilc, in C-162/13, Vnuk, je ...

  dodamo nekaj v oklepaju:

  V zadevah C-541/11, Grilc, in C-162/13, Vnuk (zadevi je predložilo Vrhovno sodišče), je ...

  Ali se vejica premakne za zaklepaj ali pa ostane za besedo Vnuk?


  Odgovor:

  V vašem primeru je vejica (četudi je nerodno) za besedo Vnuk, saj je ta pristavčni dodatek neodvisen od pojasnila v oklepaju. Slednje se nanaša na samostalnik zadeva. V zadevah C-541/11, Grilc, in C-162/13, Vnuk, (zadevi je predložilo Vrhovno sodišče) je ...

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)