×

Kako je prav: »iti spat naprej« ali »nazaj«?
 • Vprašanje:

  Ko se zjutraj zbudimo in ne vstanemo takoj. Ali gremo spat naprej ali gremo spat nazaj?


  Odgovor:

  Raba prislova v tovrstnih zvezah je poljubna, mogoči sta obe zvezi – rečete lahko bodisi grem spat naprej bodisi grem spat nazaj (tako tudi grem naprej/nazaj delat, grem se naprej/nazaj učit).

  Rezultat dejanja je v obeh ubeseditvah spanje, s prvo morebiti nekoliko bolj poudarite, da nadaljujete z dejanjem, z drugo pa, da se k dejanju, ki je bilo prekinjeno, vračate – odločitev za eno ali drugo ubeseditev je torej slogovne narave.

  Čeprav lahko med obema možnostma enakovredno izbirate, je v rabi pogostejša oblika s prislovom nazaj, torej grem nazaj spat. Ob tem vendarle velja opozoriti, da sta obe zvezi z glagolom iti pogostejši v besedilih, ki imajo pogovorni značaj – npr. v tvitih, forumskih sporočilih, blogih. Za knjižni jezik nevtralnejša ubeseditev bi bila brez glagola iti in s prislovom naprej (npr. spali smo naprej, čeprav nas je prebudil s smrčanjem). V tej zvezi namreč prislov nazaj učinkuje precej nenavadno (spali smo nazaj, čeprav nas je prebudil s smrčanjem), zato se v rabi ni ustalil.

  Manca Černivec (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.