×

Vejica in večbesedni vezniki: »torej ko«
 • Vprašanje:

  Ali je med besedama torej ko vejica?

  To se je očitno zgodilo že pred tem, torej ko so ...


  Odgovor:

  Vaš zgled o stavi vejice se nanaša na pravopisno določilo § 328 (Pravopisna pravila 2003), ki pojasnjuje posebnosti pri rabi vejice med nadrednim in odvisnim stavkom: »Kadar prideta skupaj priredni in podredni veznik pred vmesnim odvisnikom, pišemo vejico samo pred prvim veznikom: Pridem sam, in če bo le mogoče, pripeljem še koga. /…/«.

  Sledeč temu, bi se vaš zgled glasil: To se je očitno zgodilo že predtem, torej ko so ...

  Vendar je v nadaljevanju napisano: »Vejico pišemo pred prvo in pred drugo vezniško besedo, kadar priredni veznik zastopa opuščeni nadredni stavek: Nekaj pa vam obljubim, namreč (to obljubim), da kmalu spet pridem«.

  Sledeč navedenemu pravopisnemu določilu, je mogoče vaš primer pisati tudi z vejico pred prvim in drugim veznikom, saj ga lahko razložimo z opuščenim nadrednim stavkom, ki ga uvaja priredni sklepalni veznik torej: To se je očitno zgodilo že predtem, torej (zgodilo se je), ko so ...

  Jezikovna raba potrjuje, da uporabniki omahujejo med tema dvema zapisoma: 1. z vejico samo pred prvim veznikom in 2. z vejico pred prvim in drugim veznikom.

  Za splošnega uporabnika je verjetno ustreznejše pojasnilo o kopičenju veznikov (da pišemo vejico samo pred prvim veznikom), zato se v v rabi vedno bolj uveljavlja zapis z vejico samo pred prvim veznikom.

  Opozarjamo tudi na ustreznejši zapis predtem skupaj, saj gre za časovni prislov. Druga možnost je, da ga zamenjate s prislovom prej.

  Aleksandra Bizjak Končar (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.