×

Sklanjanje priimka »Rimele«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja priimek Rimele. Rimeleja ali Rimeleta? Pojavljata se obe različici, prosim pa za razlago, katera je pravilna in zakaj.


  Odgovor:

  Gre za podoben primer, kot smo ga razčlenjevali v odgovoru o sklanjanju osebnega imena Arne. Tam si lahko preberete tudi utemeljitve za pojavljanje ene in druge podaljšave.

  Kot ugotavljate sami, je v rabi mogoče zaslediti oba tipa sklanjanja (tj. s podaljšavo z j oziroma s t), kar potrjujejo tudi zgledi v korpusu Gigafida 2.0. Tudi za ta priimek pa prvenstveno velja, kar smo zapisali v zgoraj omenjenem odgovoru, da je izbira podaljšave v pristojnosti njegovega nosilca.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.