×

Imena »paketov« oziroma trgovskih ponudb
 • Vprašanje:

  Če imamo imenovanje paketov Zeleni S, Zeleni M in Zeleni XL, kako pravilno zapišemo; V zelenih paketih je vključena ... ali v paketih Zeleni je vključena....


  Odgovor:

  Paketi ponujenih telekomunikacijskih storitev v tem primeru seveda niso zeleni, zato zveza zeleni paket ne pride v poštev. Če bi bil paket imenovan Zeleni paket, bi se pisal z veliko začetnico. V primeru iz vprašanja pa je očitno vsak od njih krovno imenovan Zeleni, potem pa se razlikujejo po določnici S, M ali XL, kot jih poznamo iz konfekcijskih oznak velikosti, pač od najmanjše do največje glede na obseg vsebovane ponudbe:

  • V pakete Zeleni je vključena ..., kjer so mišljeni vsi različni paketi, in
  • V paket Zeleni S je vključena ..., kjer je mišljen konkretni imenovani iz družine Zeleni.

  Zveza paket Zeleni je taka kot hotel Turist (in v hotelu Turist): samostalnik paket ali hotel sklanjamo, drugi del -- Zeleni ali Zeleni S ali Zeleni M ali Zeleni XL ali Turist -- pa je njegov nesklonljivi prilastek.
  V takem položaju nastopa pridevnik v določni obliki, prim. Aleksander Veliki.

  Peter Weiss (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.