×

Slogovna ustreznost zvez »v letu«, »v mesecu«, »v času«
 • Vprašanje:

  • »V letu 2020 nas čaka preobrat, v februarju bomo organizirali delavnice, hiša je bila zgrajena v času secesije …«

  Nekateri lektorji so mi dejali, da je takšen način napačen, in mi svetovali, naj zamenjam:

  • »Leta 2020 nas čaka preobrat, februarja bomo organizirali delavnice, hiša je bila zgrajena med secesijo …«?

  Kateri način je pravilen ali pa morda kar oba?


  Odgovor:

  Samostalnik leto najpogosteje nastopa v vlogi jedra samostalniške zveze, na mestu desnega prilastka pa je letnica, npr. Leta 1899 je izšel prvi pravopis.

  Pod vplivom angleščine se je v slovenščini in tudi drugih jezikih (npr. v zborni nemščini odsvetujejo im Jahr prav zaradi angleškega vpliva) razširila raba predložne zveze: V letu 1899 je izšel prvi pravopis.

  Predložna zveza je obveljala za slogovno slabšo možnost, saj je predlog v takih primerih obvestilno nepotreben. Normativni priročniki (SSKJ in pravopisni slovar) sicer zveze ne prepovedujejo ali odsvetujejo. V SSKJ tako najdemo tudi zglede kot Vojna se je končala v letu 1945., pravopis pa jo obravnava kot povsem nevtralno:

  • leto: iz leta, po letu, v letu, pred letom 1991

  Morda velja omeniti, da SSKJ usmerja k nepredložni rabi le ob ponazarjanju rabe pri starem latinskem načinu datiranja Anno Domini 1664:

  • v letu Gospodovem 1664 --> leta 1664.

  Sicer bi se bilo mogoče izraziti tudi: leta Gospodovega 1664.

  Z zvezo v letu ni nič narobe, je pa predlog pogrešljiv, podobno kot v zvezah:

  • to leto bo diplomiralletos bo diplomiral
  • kosijo petkrat na letokosijo petkrat letno

  Enako velja za zveze s samostalnikom mesec:

  • v mesecu januarjujanuarja.

  Opozoriti pa je treba, da pri vseh naštetih zvezah mehanično popravljanje navidez redundantnih predložnih zvez lahko vpliva na razumevanje, zato ga odsvetujemo, še zlasti to velja za zvezo v času. Tu se glede slogovne preobloženosti z zgornjima zvezama v letu in v mesecu lahko primerja le tip v času počitnicmed počitnicami.

  Helena Dobrovoljc (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.