×

Naglas imena »Adlešiči«
 • Vprašanje:

  Kako naglasiti krajevno ime Adlešiči? V SP 2001 je naglas na prvem zlogu, domačini pa naglašujejo na drugem. Kakšno je vaše stališče?


  Odgovor:

  Čeprav pravopisa SP 1962 in SP 2001 ter leksikon Slovenska krajevna imena (1985) narekujejo naglas na prvem zlogu, domačini iz Adlešičev in okolice vse imenske oblike naglašujejo na drugem zlogu.

  SP 2001:

  Ádlešiči -ev m mn., zem. i. (ȃ) v ~ih
  ádlešiški -a -o (ȃ)
  Ádlešičan -a m, preb. i. (ȃ)
  Ádlešičanka -e ž, preb. i. (ȃ)

  Upoštevanje lokalne rabe je sicer pri naglašanju krajevnih imen normativno načelo, ki ga upoštevamo.

  Na Inštitutu za slovenski jezik si prizadevamo pripraviti novo izdajo leksikona Slovenska krajevna imena, saj je stara iz leta 1985 v mnogih primerih že zastarela. Pri tem bodo preverjene aktualne oblike, vsekakor pa bodo take, pri katerih je naglasnih možnosti več, raziskane tudi na terenu.

  Očitno pa v rabi živita obe obliki, kot kažejo spodnji posnetki na portalu You Tube:

  Silvo Torkar, Helena Dobrovoljc (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.