×

Rana ura (ločilo?) zlata ura
 • Vprašanje:

  Katero ločilo je pravilno med obema besednima zvezama v tem pregovoru? V rabi opažam predvsem vejico in pomišljaj, redkeje pa tudi vezaj. Kaj menite?


  Odgovor:

  V dvodelnih stalnih besednih zvezah brez povedka, kot je rana ura – zlata ura, je najbolje pisati (seveda nestični) pomišljaj:

  • rečeno – storjeno
  • lastna hvala – cena mala
  • veliko babic – kilav otrok
  • dolgi lasje – kratka pamet (kar kljub blagi oznaki ekspresivno v SSKJ2 danes ni politično korektno)
  • smrt fašizmu – svobodo narodu
  • srednja pot – zlata pot
  • stara navada – železna srajca
  • gor – dol
  • majhni otroci – majhne skrbi, včasih za vejico z dodatkom veliki otroci – velike skrbi
  • rana ura – zlata ura
  • kratko veselje – dolga žalost
  • petek – slab začetek
  • denar – sveta vladar
  • starost prihaja – moč odhaja
  • Podarim – dobim
  • pol – pol (in kdaj citatno fifty – fifty)
  • ena država – dva sistema
  • ena država – en narod – en vodja

  Kdaj se med deloma stalne besedne zveze pretežno piše vejica:

  • najprej štalca, potem kravca
  • na jeziku med, v srcu led
  • vsi za enega, eden za vse

  Če v zvezi nastopata glagola, se taka stalna besedna zveza praviloma piše z vmesno vejico:

  • Tujega nočemo, svojega ne damo (v prenovitvi Dušana Jovanoviča Tuje hočemo, svojega ne damo).
  • Kdor ne dela, naj ne je.
  • Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

  Pesnik Oton Župančič je leta 1934 rabo pomišljaja upesnil v pesmi Med ostrnicami, in sicer v verzu, s katerim mu je v položaju med skrajnima časovnima točkama vsakega življenja postavil svojevrsten spomenik:

  Glej, rojstvo – smrt, en pomišljaj je vmes.

  Peter Weiss (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.