×

Neenotno načelo pri pisanju okrajšav
 • Vprašanje:

  Zakaj SP zahteva, da zvezo to je krajšamo kot tj., medtem ko pri drugih dvodelnih zvezah, ki jih krajšamo z dvema črkama, uporabimo dve piki (t. i., t. m., t. l., n. m.)?


  Odgovor:

  Na vaše vprašanje vam ne morem odgovoriti s pojasnilom, ki ga želite, saj je ta dogovorna pravopisna rešitev, ki ni enotna za vse vrste enako okrajšanih besednih zvez, nerazumljiva tudi marsikateremu jezikoslovcu. Na eni strani so: npr., tj., itd., ipd., itn., na drugi pa t. i., t. l, n. m.

  Ob pregledu celotnega fonda okrajšav se zdi, da so okrajšave besednih zvez, ki so krajše, pogosto rabljene v besedilu na koncu ali začetku naštevanja, okrajšave, kjer pa se držimo načela, da se vsaka beseda krajša s svojo enoto (t. l.), pa so pogostejše v posebnih besedilnih položajih, npr. v opombah, ob podpisu ipd.

  Morda še to: vse naštete okrajšave niso prišle v slovenščino v istem obdobju; nekatere so se pojavile prej, druge kasneje, posamezne so se prilagodili že obstoječim in podobno. V slovenskem pravopisu do sedaj še ni bilo narejene »revizije« korpusa vseh okrajšav z vidika poenotenja. O tem vprašanju pa bo zagotovo razpravljala novoustanovljena pravopisna komisija.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.