×

Definicija besede »goba«
 • Vprašanje:

  V SSKJ sem opazila, da ste pod definicijo besede "goba" zapisali slednje:
  "rastlina brez listnega zelenila, navadno s klobukom in betom".

  Žal se z vašo definicijo ne strinjam, saj gobe že od prejšnjega stoletja ne uvrščamo med rastline, temveč v samostojno kraljestvo gliv.

  Zanima me, če bi se dalo to definicijo urediti, saj je malce zavajujoča z vidika biologije.


  Odgovor:

  Zavedamo se, da je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika beseda goba razložena napačno, saj ti organizmi taksonomsko ne sodijo med rastline. Opozorili pa bi radi na dejstvo, da je bila redakcija besede goba narejena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, zato odseva stopnjo strokovnega vedenja tistega časa. Prva in druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika sta zaključeni deli, ki smo ju digitalizirali in na portalu Fran objavili v izhodiščni obliki, zato ju ni mogoče spreminjati.

  V najnovejši izdaji slovarja, ki jo na Franu najdete pod imenom eSSKJ, beseda goba še ni opisana, načrtujemo pa, da bomo novo redakcijo pripravili v prihodnjih letih.

  Pri besedah, ki poimenujejo gobe, pa v eSSKJ že zdaj ni več kvalifikatorja bot. (botanika), ampak uporabljamo kvalifikator iz biologije (potencialni kvalifikator iz mikologije se nam je zdel prespecifičen, saj ga splošni uporabniki morda ne bi razumeli).

  Pri novi pomenski razlagi besede gobe bomo torej gotovo upoštevali spoznanja sodobne znanosti, saj pri delu sodelujemo z več kot šestdesetimi uveljavljenimi strokovnjaki za najrazličnejša strokovna področja.

  Nina Ledinek (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.