×

Združevanje samostojnih kratic: »Študentski svet Univerze v Ljubljani« in »študentski svet fakultete«
 • Vprašanje:

  Študentski svet Fakultete za farmacijo želi ohranjati slovenski jezik na čim višji ravni, zato nas zanima sledeče.

  Na naši članici (UL FFA) smo pri prebiranju različnih aktov, pravilnikov in poslovnikov ter zapisnikov naleteli na neskladje pri zapisu okrajšave za študentski svet.
  Pojavljata se dve enačici za Študentski svet Univerze v Ljubljani: ŠS UL in ŠSUL.
  Podobno velja tudi za študentske svete članic: ŠSFFA ali ŠS FFA, ŠS UL MF ali ŠSULMF, ŠSFKKT ali ŠS FKKT itd.

  Tukaj se poleg omenjenega zapisa skupaj oz. narazen pojavi še kombinacija z okrajšavo UL oz. Univerza v Ljubljani.

  Zanima nas torej dvoje: ali je pravilneje pisati ŠS UL ali ŠSUL; ali je pravilneje ŠSFFA, ŠS FFA, ŠS UL FFA ali kaj drugega.


  Odgovor:

  O tem vprašanju se z normativnega vidika doslej ni razpravljalo, se pa je pri vključevanju kratic v slovarje upošteval zapis, ki ga določajo uradni akti, statut te pravne osebe, npr. ZRC SAZU (in ne ZRCSAZU), OE UJP (in ne OEUJP), IDV FDV (in ne IDVFDV).

  Najbrž se je zapis z razmikom med sicer samostojnimi kraticami najbolj uveljavil in ustalil tudi zaradi večje praktičnosti. Če želimo npr. eno razvezati, druge pa ne, nam zapis narazen dopušča obe možnosti:

  • Študentska sveta UL in UM sta ...
  • Študentski svet in UO UL sta ...
  • Znanstvenoraziskovalni center SAZU;
  • Inštitut za družbene vede FDV

  Skupaj zapisanim kraticam redko razvežemo le del. Primeri so izredno redki (ARSO – Agencija RS za okolje).
  Zato je danes najbolj razširjen način zapisovanja vključen tudi v novi predlog pravopisnih pravil, v poglavje z naslovom »Krajšave«, ki ga lahko najdete na portalu Fran v zavihku Pravopis 8.0. Razmik med samostojnimi kraticami določa tale člen:

  {16} Med samostojnima kraticama, ki se povežeta v novo enoto, naredimo presledek (ZRC SAZU, OE UJP, IDV FDV).

  Sicer je vedno tako, da je priporočljiva uporaba tiste različice, ki je v rabi bolj ustaljena. Smiselno se je ravnati po ustaljeni praksi na ravni posameznih ustanov, pri tem pa je pomembno, da je raba enotna vsaj znotraj posamezne ustanove.

  Janoš Ježovnik, Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.