×

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.
 • Vprašanje:

  Prosil bi vas za nasvet glede rabe male/velike začetnice pri nazivih:

  - prostorskih aktov, npr. občinski prostorski načrt za poslovno cono Bovec,

  - strokovnih podlag, npr. prometna študija priključevanja obrtne cone na regionalno cesto R1-214,

  - projektne dokumentacije, npr. idejna zasnova za dvorec Rakičan ali npr. projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo Horvat,

  - načrtov, npr. načrt krajinske arhitekture za Mestni park Celje.


  Odgovor:

  Če v vseh teh primerih govorite o imenih dokumentov, je zapis z veliko začetnico upravičen. Pri tem izhajamo iz definicije lastnega imena, tj. lastno ime – en denotat. Verjetno imate na voljo veliko prometnih študij, le ena pa se imenuje Prometna študija priključevanja obrtne cone na regionalno cesto R1-214. Podobno je npr. z drugimi imeni, ki jih navajate.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.