×

Kako sklanjamo »Štajersko« v dvojini (in hipotetični množini)?
 • Vprašanje:

  Prosim, kako sklanjamo Štajersko v dvojini (in hipotetični množini):

  • sodelovanje Štajersk ali Štajerskih,
  • pomoč Štajerskam(a)/Štajerskom(a) ali Štajerskim(a),
  • na Štajerskah ali Štajerskih,
  • sodelovanje med Štajerskama/Štajerskoma ali Štajerskima?


  Odgovor:

  Lastna imena pokrajin so bila nekdaj srednjega spola (Štajersko, Bavarsko, Kočevsko, Tolminsko), kasneje pa so se pojavile še ženske oblike (Štajerska, Bavarska, Kočevska, Tolminska).
  Pri sklanjanju se srečujemo zato s pojavom, da sodobni govorci slovenščine večino sklonskih oblik jemljejo iz ženske sklanjatve, nekatere, npr. tožilnik in mestnik, pa raje po srednji (arhaični) sklanjatvi: na Štajersko, na Štajerskem.
  Le redko bi namreč rekli: Bil sem v Štajerski, zato uporabimo obliko Bil sem na Štajerskem.

  Tudi hipotetična dvojina in množina sledita temu dvojnemu vzorcu in tudi tu so v ženski sklanjatvi oblike, ki bi jih uporabili redko, npr. zgradbe z obeh Štajersk ne bomo uporabili, bomo pa našli tudi korpusne zglede kot:

  • Njegova vsebina so kraji in ljudje, ki jih je Inge Morath v svoj objektiv ujela na obeh straneh avstrijsko-slovenske državne meje oziroma v obeh Štajerskih v letu 2001.

  Tako torej:

  • sodelovanje (obeh) Štajerskih
  • pomoč Štajerskama
  • v ali na Štajerskah ali Štajerskih
  • sodelovanje med Štajerskama

  Sklanjanje

  Ednina

  sklon ženski spol srednji spol
  1. Štajerska Štajersko
  2. Štajerske Štajerskega
  3. Štajerski Štajerskemu
  4. Štajersko Štajersko
  5. Štajerski na Štajerskem
  6. Štajersko Štajerskim

  Dvojina

  sklon ženski spol srednji spol
  1. Štajerski Štajerski
  2. Štajersk Štajerskih
  3. Štajerskama Štajerskima
  4. Štajerski Štajerski
  5. v Štajerskah na Štajerskih
  6. Štajerskama Štajerskima

  Množina

  sklon ženski spol srednji spol
  1. Štajerske Štajerska
  2. Štajersk Štajerskih
  3. Štajerskam Štajerskim
  4. Štajerske Štajerska
  5. v Štajerskah na Štajerskih
  6. Štajerskami Štajerski

  Helena Dobrovoljc (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.