×

Zastareli izraz za besedo »odtenek«
  • Vprašanje:

    Kakšen je zastareli izraz za besedo odtenek?


    Odgovor:

    Za pomen, ki ga izražata današnji besedi odtenek (izposojenka iz ruščine) in niansa (izposojenka prek nemščine iz francoščine), so se v starejšem jeziku uporabljale tudi nekatere druge, predvsem oséna, odlíčica in tančína.

    Marko Snoj (januar 2014)