×

Zastareli izraz za besedo »odtenek«
  • Vprašanje:

    Kakšen je zastareli izraz za besedo odtenek?


    Odgovor:

    Za pomen, ki ga izražata današnji besedi odtenek (izposojenka iz ruščine) in niansa (izposojenka prek nemščine iz francoščine), so se v starejšem jeziku uporabljale tudi nekatere druge, predvsem oséna, odlíčica in tančína.

    Marko Snoj (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.