×

Slovenski izraz za »musical«
 • Vprašanje:

  Ali obstaja v Sloveniji enakovreden izraz za musical (npr. Broadway-ski)? Ali je najbližji izraz spevoigra


  Odgovor:

  Ne, izvorno domačega izraza za tako odrsko delo nimamo. Spevoigra v pomenu ´dramsko delo z glasbenimi vložki´ in izvorno tuja opereta se razlikujeta od muzikala.
  To besedo lahko pišemo tudi po domače in izgovarjamo z naglasom na zadnjem zlogu, torej broadwayski muzikal.

  Marko Snoj (januar 2014)