×

Pisanje členkovne zveze »ne nazadnje«
  • Vprašanje:

    Kaj menite o besedi nenazadnje/ne nazadnje. V pravopisu je nisem našla, iz česar sklepam, da je pisanje skupaj napačno. Pri preverjanju na Fida plus pa je skupaj zapisanih čez osem tisoč zadetkov.


    Odgovor:

    V slovarskem delu SP 2001 je pri tej členkovni zvezi normiran zapis narazen (v geslu nazadnje2). Takšna je bila norma tudi v SSKJ. Za ustrezno interpretacijo so Vam lahko v pomoč pravopisna pravila, ki obravnavajo nekatere položaje pisanja členka ne (SP 2001: § 584-586, § 588), ter pravilo, ki določa, da se pišejo zveze členkov narazen (SP 2001: § 589). Jezikovno gradivo izkazuje dvojnično rabo, pri čemer je zapis skupaj celo prevladujoč, zato pri sodobnem normiranju slovenske leksike ta sprememba ne bo mogla ostati prezrta.

    Nataša Jakop