×

Pisanje členkovne zveze »ne nazadnje«
  • Vprašanje:

    Kaj menite o besedi nenazadnje/ne nazadnje. V pravopisu je nisem našla, iz česar sklepam, da je pisanje skupaj napačno. Pri preverjanju na Fida plus pa je skupaj zapisanih čez osem tisoč zadetkov.


    Odgovor:

    V slovarskem delu SP 2001 je pri tej členkovni zvezi normiran zapis narazen (v geslu nazadnje2). Takšna je bila norma tudi v SSKJ. Za ustrezno interpretacijo so Vam lahko v pomoč pravopisna pravila, ki obravnavajo nekatere položaje pisanja členka ne (SP 2001: § 584-586, § 588), ter pravilo, ki določa, da se pišejo zveze členkov narazen (SP 2001: § 589). Jezikovno gradivo izkazuje dvojnično rabo, pri čemer je zapis skupaj celo prevladujoč, zato pri sodobnem normiranju slovenske leksike ta sprememba ne bo mogla ostati prezrta.

    Nataša JakopNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.