×

Stopnjevanje prislovov




 • Vprašanje:

  Zakaj je treba po SP-ju prislov težko obvezno stopnjevati z j (s čimer zabrišemo razliko med prislovom in pridevnikom), pri lahko pa imamo na izbiro tudi obliko brez te podaljšave?


  Odgovor:

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 (člen 990) določajo, da so prislovi iz primernikov enaki obliki za srednji spol, v vašem primeru torej:

  težek – težjitežje

  lahek – lažji lažje.

  Če se končujejo na -jše, -šje, -žje, -čje, pa pravopis dopušča obe možnosti, torej: težje/teže in lažje/laže.

  Dejanska jezikovna raba v obeh primerih izkazuje prednost na strani različice z j, torej težje in lažje.

  Polona Gantar (januar 2014)