×

Besedna analiza povedi: »Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.«
 • Vprašanje:

  Potrebujem pomoč pri besedni analizi, in sicer pri stavku:
  Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.
  Predvsem bi potrebovala pomoč pri analizi/določanju glagola: je začelo in deževati.
  Glagolu pa določamo osebo, število, čas, naklon, vid, način, prehodnost ter namenilnik ali nedoločnik.


  Odgovor:

  Besedna analiza stavka Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.

  želela sem
  glagol

  • vid: nedovršni
  • oseba: 1. oseba (ženskega spola)
  • število: ednina
  • čas: preteklik
  • naklon: povedni
  • način: tvorni

  V tem primeru je glagol želeti neprehoden, saj nima vezave s tožilnikom, čeprav se ga lahko uporablja tudi kot prehodni glagol: želim novo pričesko.

  na
  predlog, ki se veže s tožilnikom na vprašanje kam?

  sprehod
  samostalnik

  • spol: moški
  • sklon: tožilnik
  • število: ednina

  pa
  (protivni) veznik

  je začelo
  glagol

  • vid: dovršni
  • oseba: 3. oseba (srednjega spola)
  • število: ednina
  • čas: preteklik
  • naklon: povedni
  • način: tvorni

  Glagol začeti je v tem primeru rabljen kot neprehodni glagol, čeprav se ga lahko uporablja tudi kot prehodni glagol: začnem pogovor.

  deževati
  nedoločnik (to je neosebna glagolska oblika, za katero lahko povemo samo, da je nedovršna; osebe, števila, časa in naklona ji ne moremo določiti)

  Kozma Ahačič (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.