×

Iskanje primernega izraza za »spajanje« vina s hrano
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilna rešitev: spajanje, združevanje, ujemanje vina s hrano? Ali morda kaj drugega?


  Odgovor:

  V besedni zvezi, ki jo navajate, je glede na stanje v jezikovnem gradivu možna raba vseh naštetih »rešitev«, kar verjetno kaže, da je zveza zaenkrat bolj prosta kot ustaljena.
  Frekvenca pojavnosti celo vseh možnosti skupaj {spajanje, združevanje, ujemanje} vina s hrano je v jezikovnem gradivu nizka, zato ni mogoče reči, da bi bila katera od njih »primernejša«, če seveda predpostavimo, da zveza kljub variantnosti izkazuje težnjo po enotnosti pomena 'izbor vina k hrani in obratno, ki naj čim bolje izpostavi in poveže kvalitete okusov obeh'.

  Če pri iskanju drugi del zveze zamenjamo z vina in hrane, je od možnosti v prvem delu najpogostejša spajanje, vendar pa je tudi tu frekvenca premajhna, da bi bilo mogoče kot primerno obravnavati samo to možnost.

  Našli pa smo kar nekaj drugih možnosti, ki jih kot slovenskih ustreznic angleškega food pairing ni mogoče zavračati, npr.:

  • Vinski svetovalec svetuje gostom glede izbire in ujemanja vina s hrano
  • napotki za kombiniranje vina s hrano
  • priporočila za ujemanje vina s hrano
  • povezovanje vina s hrano

  Pri tovrstnih vprašanjih je seveda znotraj posamezne stroke/dejavnosti mogoče doseči tudi dogovor, da se za opredeljevanje natančno določenega pojava/postopka uporablja samo ena od možnih (splošnojezikovno gledano) blizupomenskih variant, s čimer se variabilnost sestavin zveze približa 0 – sploh ker jezikovno gradivo trenutno ni dovolj obširno, da bi jasen odgovor ponudilo samo.

  Domen Krvina (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.