×

Kako izgovoriti ime predsednice Evropske komisije »Ursule von del Leyen« v slovenščini?
 • Vprašanje:

  Kakšen je napotek glede pravilnega izgovora nemškega imena Ursula v slovenščini.
  Ob imenu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen se pri nas namreč krešejo mnenja: /urzula/ ali /ursula/.


  Odgovor:

  Pri izgovarjanju osebnih imen in priimkov, prevzetih iz drugih jezikov, uporabljamo v slovenščini praviloma identične ali najbližje slovenske glasove:

  • angleško zveneče izglasje v Bob je pri nas v tem položaju nezveneče -- [bôp], zveneče pa se izgovarja od rodilnika naprej: Boba [bôba]);

  Tudi pri naglaševanju se praviloma ravnamo po izvirnem izgovoru:

  • nemško Ángela (Merkel), toda slovensko Angéla;
  • nemško ali angleško Mártin (Luther/Luter ali Scorsese), toda slovensko Martín.

  Upoštevamo tisto, kar je skrčeno zapisano v SP 2001, člen 222.

  Korektni izgovor nemškega imena Ursula (predsednica Evropske komisije je Nemka Ursula von der Leyen, ustrezna slovenska oblika tega imena je Úršula) je v slovenščini [úrzula], torej z [z], saj je to tudi nemški izgovor.
  Glasovno skupino [rz] imamo v slovenščini celó zapisano v besedah ekskurzija, kurzirati, kurziva, kurzor, univerzum, verz, verzalka, verzifikacija ipd. in nam izgovorjena sredi besed torej ne dela nikakršnih težav.
  Če pa se v drugih izvirnih jezikih, torej razen nemščine, izgovarja [rs], se tak izgovor ohranja tudi v slovenščini, npr. v italijanskem priimku Versace, v francoskem imenu Versailles, v nizozemskem Hilversum, v švedskem Ostersund ali v poljskem Ursus (tovarna traktorjev, izvorno iz latinščine). Ime in priimek švicarske filmske igralke nemškega rodu Ursule Andress izgovarjamo pri nas večinoma po angleščini kot [(j)úrsula êndres].

  Vendar pa je v slovenskem knjižnem jeziku prav pri izgovarjanju nemške črke s kar nekaj dvojnosti:

  • ime Salzburg ima v slovenskem knjižnem jeziku zapovedan izgovor [sáldzburg-], in to kljub nemškemu izgovoru [zál-];
  • Sacherjeva torta in saherica se v pogovorni slovenščini večinsko izgovarja kot [sá-] kljub nemškemu izgovoru [zá-], ki je edini ustrezen v knjižnem izgovoru priimka Sacher;
  • nemško ime Hans (npr. v Hans-Dietrich Genscher) se v slovenskem knjižnem jeziku izgovarja tudi v stranskih sklonih z [ns] in priimek Bleiweis se v slovenščini izgovarja kot [blájvájs], s [s];
  • ob tem pa je Hansa, ime zveze trgovcev in trgovinskih mest, ki se v nemščini in slovenščini izgovarja z [z] in se v slovenščini z njim variantno piše kot Hanza in sploh edino kot hanzeat ipd.; * nemško ime Hans je pisno in izgovorno poslovenjeno v Hanz.

  Po drugi strani pa:

  • vodno ime Saale je v nemščini in zato tudi pri nas izgovorjeno kot [zále], * priimek Sachs kot [záks] ipd., praviloma torej z [z].

  Odstopanja in nihanja naj ne bi vplivala na sistemski izgovor črke s v drugih imenih iz nemščine kot [z], zapisan v SP 2001, člen 1097.

  Peter Weiss (marec 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.