×

Besedna zveza »križem rok« kot stavčni člen
 • Vprašanje:

  Primer:

  Sedel je križem rok.

  Vprašamo se, kako je sedel, kar pomeni (in to verjetno tudi sami veste), da je to prislovno določilo načina.

  Zanima pa me, ali je to podredno zložen stavčni člen? Če je, kaj je jedro in kaj prilastek?


  Odgovor:

  Beseda križem je v tej besedni zvezi predlog (izvorno prislov, ki ga poznamo že od začetka knjižne slovenščine, danes npr. položiti roke križem). Gre torej za predložno besedno zvezo, kjer je jedro rok (rodilnik množine), predlog je križem, prilastka pa ni.
  Bolj jasna vzporednica iz sodobne slovenščine bi bila brez rok, ki ima prav tako zgradbo predlog + samostalnik. Ker besede križem v drugih zvezah že dolgo ne uporabljamo v funkciji predloga, lahko besedno zvezo križem rok razumemo tudi kot sklop in zato zapisujemo skupaj (križemrok).

  Predvsem pri šolski besedni analizi nam zapisovanje te besede v obliki sklopa (torej skupaj, prim. Fran) močno olajša razumevanje, saj od učencev ne moremo pričakovati, da bodo imeli vpogled v zgodovinski razvoj takšne besede ali besedne zveze.

  Kozma Ahačič (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.