×

Beseda »sčasoma« kot stavčni člen
 • Vprašanje:

  Ali beseda sčasoma predstavlja prislovno določilo časa ali načina? Namreč, ne glede na to, kako se vprašam (Kdaj ali Kako), se mi odgovor zdi smiseln.

  Sčasoma se vse izve.


  Odgovor:

  Beseda sčasoma v stavku Sčasoma se vse izve je prislovno določilo načina. V tem stavku namreč ta beseda ne sporoča ničesar o časovnih okoliščinah, ko se bo vse izvedelo, nam pa pove nekaj o načinu, kako se vse izve (tako, da počakamo; tako, da mine čas). Da gre za način, kako se vse izve, nam potrjujeta tudi delni sopomenki polagoma, počasi, pa tudi protipomenka hitro (ter seveda sopomenske zveze s časom, čez čas, v teku časa itd.). To seveda ne pomeni, da beseda sčasoma ne nastopa v določenih primerih tudi kot prislovno določilo časa. Še več, tudi zgornji primer bi lahko interpretirali na način, ki bi sporočilo stavka kot celote razlagal časovno, s tem pa bi tudi prislovno določilo lahko razlagali kot prislovno določilo časa (primer za stavek, ki se bolj nagiba k časovnosti, bi bil npr. Ne bo že danes zdrav, ampak sčasoma). Stavčne člene namreč vedno določamo glede na pomen stavka kot celote. Če nam ne pomagajo zgolj vprašalnice (kot v tem primeru), je treba razmisliti širše, nekateri primeri (in ta je odličen primer) pa celo omogočajo različne interpretacije.

  Kozma Ahačič (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.