×

Uspavalo »dial« v Slovenskem pravopisu 2001
 • Vprašanje:

  Zanima me vir in podrobnejši opis za uspavalo
  dial, ki sem ga našel v Pravopisu, medtem ko na spletu za ta pojem ne najdem drugega kot blagovno znamko Henklove kozmetike.


  Odgovor:

  Imena zdravil so bila v starejših pravopisih in so tudi še v aktualnem – Slovenskem pravopisu 2001 pisana z malo začetnico, s čimer so bila izenačena s poimenovanji zdravilnih učinkovin.

  Po eni strani je k temu navajala jezikoslovna doktrina, ki se je velike začetnice izogibala zaradi bojazni pred prevelikim vplivom nemščine in angleščine, po drugi strani pa je bilo v preteklosti v obtoku manjše število zdravil, katerih imena so pogosto postala generična: tako je bil nekoč aspirin sopomenka za protibolečinsko zdravilo, apavrin za pomirjevalo (kasneje še persen), valij (ind. ime Valium) za zdravljenje anksioznosti in podobno.

  Danes – tudi zaradi zakonskih določil o industrijski lastnini – v formalnih pisnih položajih (kamor npr. leposlovje ne spada) upoštevamo drugačna pravila, ki jih v aktualnem pravopisu iz leta 2001 še ni. Med drugim tudi zaradi takih sprememb posodabljamo pravopisna pravila. Torej: zdravila, ki se imenujejo Lekadol, Daleron, Panadol ... (velika začetnica), imajo med zdravilnimi učinkovinami tudi paracetamol ali drugače – acetaminofen (mala začetnica).

  V SP 2001 je med iztočnicami uspavalo dial, za katerega ne vemo:
  (1) ali je skrajšano ime za dialilbarbiturat (torej zdravilno učinkovino) in ga pišemo po današnjih pravnih merilih z malo začetnico, ali
  (2) industrijsko ime nekega zdravila (zato pisano z veliko začetnico: Dial), ki je morda bilo aktualno v šestdesetih ali sedemdesetih letih, kasneje pa je izginilo. Vsekakor danes zdravilo ni več znano.

  Vir za uslovarjenje je bila listkovna kartoteka, pripravljena za SSKJ, a v SSKJ beseda ni bila vključena:

  c64ab823-3137-4a70-80bc-61e27a135091-image.png
  Zapis v listkovni kartoteki SSKJ

  Helena Dobrovoljc (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.