×

Jezikovna izbira: »tekmujoč« in »tekmovalen«
 • Vprašanje:

  Razmišljam, ali je kakšna razlika med tekmujočimi in tekmovalnimi (duševnimi) vsebinami. Naklonjenost / pozornost, za katero tekmujemo – sta to dve tekmovalni pozornosti (recimo do / od dveh staršev) ali tekmujoči?


  Odgovor:

  V obeh primerih gre za pridevniški besedi, ki že po definiciji izražata lastnosti samostalniške besede:

  • deležnik tekmujoč 'ki tekmuje' je iz glagola tekmovati tvorjeni pridevnik in izraža istodobno dejanje,
  • pridevnik tekmovalen ('ki rad, pogosto tekmuje') pa je izvorno nedoločni lastnostni pridevnik, ki odgovarja na vprašalnico Kakšen? V stalnih besednih zvezah pa tvori tudi določno obliko tekmovalni ('ki je povezan s tekmovanjem') in po pomenu postane vrstni pridevnik (odgovarja na vprašalnico Kateri?), npr. tekmovalna proga, tekmovalni konj, tekmovalno obdobje.

  Tekmujoči vsebini sta tako vsebini, ki v nekem opazovanjem časovnem obdobju tekmujeta med seboj, tekmovalni vsebini pa sta tisti vsebini, v katerih se sploh tekmuje oziroma je mogoče tekmovati. V praksi to pomeni, da gre pri rabi deležnika za opis dejanja, stanja opisovanega, npr. tekmujoče skupine, ekipe, stranke, države in tekmujoči avtomobili, torej vsi tisti, ki tekmujejo, pridevnik tekmovalen pa opisuje splošne lastnosti, značilnosti, karakteristike opisovanega, npr. tekmovalni naboj, značaj, ritem, duh, tekmovalna sezona, kariera, licenca, arena ipd. Seveda so tudi primeri, ko ob istem samostalniku lahko stojita tako deležnik kot pridevnik, le da gre pri opisu za pomensko razliko:
  (a) tekmovalna jadrnica je tako jadrnica, ki je namenjena tekmovanju, torej ima neke lastnosti, značilnosti, karakteristike, ki označujejo njen namen, npr.

  • Pri snovanju in izdelavi ta čas najbolj vroče tekmovalne jadrnice na svetu sta izkušeni jadralec in projektant uporabila najboljše, kar je ponudila tehnologija,

  (b) tekmujoča jadrnica pa je tista, ki se npr. v odvijajočem se tekmovanju bori za npr. prvo mesto, tj. tista, ki tekmuje:

  • Tudi odziv 95 tekmujočih jadrnic, 94 prijavljenih z diplomatskim potnim listom iz 24 držav govori zase.

  Podobno je z vsebinami:
  (a) tekmovalne vsebine so tako vse tiste vsebine, v katerih se (lahko) na nek način ob neki priložnosti tekmuje,
  (b) tekmujoče vsebine so točno določene vsebine, v oziroma o katerih se v (opazovanem) trenutku dejansko tekmuje.

  Pri vašem vprašanje pa niti ne gre – če le dobro razumem – za tekmovanje med različnimi vsebinami, pač pa gre za tekmovanje staršev (ali otrok) pri pridobivanju pozornosti (enih ali drugih). V vsakem primeru imamo torej opraviti s tekmovalnimi starši in otroki, katerih lastnost je tekmovalnost, sicer pa lahko govorimo o tekmujočih otrocih (= ki med seboj tekmujejo za pozornost staršev), tekmujočih starših (= ki med seboj tekmujejo za pozornost otrok) ali tekmujočih starših in otrocih (= ki med seboj tekmujejo za pozornost drug drugega).

  V korpusu Gigafida najdemo zgolj primere zveze tekmovalna vsebina, npr.:

  • Praznik mask ima namreč tudi izrazite tekmovalne vsebine! Le kdo se ne spominja tudi žolčnih polemik, ki so se v niti ne tako daljni preteklosti na Kraškem pustu razvnele po kakem spornem razpletu? Nekateri udeleženci, ki vlagajo ogromno časa, energij, znanja in sredstev v pripravo čim bolj popolnega voza, na Opčinah enostavno želijo zmagati, izkazati se kot najboljši, prepričati žirijo (subjektivni človeški dejavnik), da je njihov izdelek najlepši, najbogatejši, najbolj briljanten, simpatičen, posrečen.

  • Tek, ki je bil dolg šest kilometrov, ni imel izrazito tekmovalne vsebine, vseeno pa so zmagovalce posameznih kategorij na cilju čakale nagrade.

  • Do 20. maja se bo tako na različnih lokacijah v mestu zvrstilo več kot 25 različnih športno-rekreativnih in tekmovalnih vsebin, šest kulturnih otočkov, kjer bodo gostje različni umetniki, ter nekaj zabavnih dogodkov s koncerti.

  Nataša Gliha Komac (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.