×

Primernost uporabe besedne zveze »vezan na nekaj«
 • Vprašanje:

  Ukvarjam se s podnaslavljanjem, ki zaradi prostorske omejenosti zahteva precej gospodarno rabo jezika. Pred kratkim sem prevajal oddajo, pri kateri so omenjali listine in zemljevide v zvezi z otokom. Dobil sem predlog, da bi uporabil listine in zemljevide vezane na otok. Meni se to zdi hrvatizem, zato sem raje uporabil glede otoka, lahko pa bi tudi povezane z otokom ali v zvezi z otokom. Imam prav, da konstrukcija vezan na v slovenščini v takem kontekstu ni pravilna? Vem, da obstaja raba vezan na v smislu 'biti odvisen od nekoga ali nečesa', ampak to je že drugačen pomen.


  Odgovor:

  Iz aktualnih jezikovnih priročnikov ni razvidno, da zveza vezan na ne bi bila ustrezna. Slovar Slovenskega pravopisa 2001 je sicer ne navaja, lahko pa jo najdemo v SSKJ2, in sicer v geslu vezati, podgeslu vezan (deležniška podgesla v SSKJ-ju pomensko sledijo natančneje strukturiranim glagolskim geslom):

  vézan -a -o:
  na osebo vezan dokument; preveč je vezan na domače kraje; biti vezan na uvoz / vezana cena določena, omejena; vezane in broširane knjige; vezana hranilna vloga

  Tudi Gigafida 2.0 kaže, da uporabniki zvezo vezan na uporabljajo brez zadržkov v vseh pomenih, tudi tem:

  • Očitno se ne bojijo, da se bo z uporabo logotipa zmanjšalo povpraševanje zaradi predsodkov, vezanih na islamski halal.
  • Prireditve, vezane na praznik jadranja, popularno imenovan Barcolana, pa so že pred sklepom.

  Zveza vezan na je torej nevtralna sestavina slovenščine, kar kaže tudi geslo vezati na v Vezljivostnem slovarju (A. Žele). Pri konkretnem primeru, po katerem sprašujete, pa bi namesto listine in zemljevidi, vezani na otok v okviru prostorskih možnosti zagotovo raje zapisali listine in zemljevidi, povezani z otokom.

  Urška Vranjek Ošlak (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.