×

Izgovarjava kratice »covid-19«
 • Vprašanje:

  Kakšno izgovarjavo svetujete za ime bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus: kóvid-, kôvid- ali kovíd-? Slišimo pretežno kóvid-, ampak to ne gre skupaj s posplošeno širitvijo o pred v. Ime je najverjetneje okrnjeno iz ko[róna]ví[rus], torej bi lahko rekli tudi kovíd- ali pa mogoče celo dvonaglasno kòvíd- ...


  Odgovor:

  Že pri pri pripravi odgovora o koronavirusu in covidu-19 smo nakazali, da se v rabi pojavlja oklevanje glede kvalitete samoglasnika o, in sicer:

  »Kratico covid-19 najpogosteje izgovarjajo kot [kôvid-devétnajst] (široki o pred zvočnikom v) ...«

  Odkar se o bolezni poroča v medijih, opazujemo tudi izreko. Da se pojavljata obe možnosti – [kôvid] in [kóvid], povezujemo s trkom dveh načel:

  • Načeloma velja, da je pred soglasnikom v samoglasnik o širok (borôvec, mišelôvka, sôva).
  • Pri prevzetih besedah pa se je tradicionalno jezikoslovje bolj nagibalo k prevzemanju o-jev kot ozkih (SP 2001: Madóna, bóss, súpernóva ...), vendar ne brezizjemno (SP 2001: Casanôva).

  V tem primeru o-ju sledi soglasnik v , beseda pa je prevzeta. Pri podobnih primerih smo zasledili spremembe (iz širine v ožino) tudi v normativnih slovarjih, npr. obe izdaji SSKJ (1970–1991 proti 2014), že prej pa je imel širino tudi pravopisni slovar SP 2001:

  SSKJ 1970–1991

  bóssa nóva bósse nóve [bosa] ž (ọ̑-ọ̑) ples v štiričetrtinskem taktu, po izvoru iz Brazilije: plesati bosso novo // skladba za ta ples

  súpernóva -e ž (ȗ-ọ̑) astr. novi podobna zvezda, ki ima veliko večjo maso in ob erupciji močnejšo svetlobo: pojav supernove

  SSKJ 2014

  bossa nova bosse nove [bósa nôva] ž (ọ̑, ȏ) ples v štiričetrtinskem taktu, po izvoru iz Brazilije: plesati bosso novo // skladba za ta ples

  súpernôva -e ž (ȗ-ȏ)
  astron. novi podobna zvezda, ki ima veliko večjo maso in ob erupciji močnejšo svetlobo: pojav supernove

  SP 2001

  bóssa nôva -e -e [bosa] ž, pojm. (ọ̑ ȏ) |ples|
  nôva -e ž (o) |zvezda|, toda ob tem tudi
  súpernóva -e ž (ȗọ̑) zvezdosl. |zvezda|

  Pri covidu-19 se v knjižnem jeziku torej pojavljata obe izgovarjavi: [kôvid-] in [kóvid-]. Zaradi zgoraj opisanih sprememb in sedanjih priporočil v normativnih slovarjih smo na prvo mesto zapisali tisto s širokim o; glede na dolgoletno drugačno prakso v enakih položajih (o pred v) pa opozorimo še, da izgovor z ozkim o ni odsvetovan ali nepravilen; oba načina nam omogočata nedvoumno sporazumevanje.

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.