×

Je beseda »strojepisec« zastarela?
 • Vprašanje:

  Na sodiščih imamo sistematizirano delovno mesto "Sodni zapisnikar".
  Pogovorno se delovno mesto imenuje "strojepisec".

  Informacijski sistem sodišč, ki služi med drugim za pisanje, izpolnjevanje tipskih uradnih dokumentov (vabil, dopisov, ipd. - le-ti se naslavljajo strankam), v nogi dokumenta uporablja privzet naziva strojepisec.

  Moja želja je, da avtorjem informacijskega sistema argumentirano predlagam zamenjavo naziva strojepisec z nazivom sodni zapisnikar. Prvi argument je, da strojepisec ni enak nazivu v aktu o sistematizaciji delovnih mest.

  Pri drugem argumentu se mi zatakne in prosim za vašo pomoč oz. pojasnilo o tem KAJ JE ZASTARELI IZRAZ. Menim, da je strojepisec zastarel izraz in ne sodi v 21. stoletje. Strojepisci ne pišejo na pisalni stroj in ne stenografirajo. Četudi gre za pogovorni izraz, menim da bi na sodiščih lahko malo posodobiti svoje izrazoslovje. Izraz strojepisec in izraz sodni zapisnikar sta si po pomenu celo stoletje narazen. Na sodiščih na sploh nismo zgledni pri rabi lepe slovenščine in če želimo karkoli spremeniti, je prvi korak naš lasten jezik.


  Odgovor:

  Če je ime sistematiziranega delovnega mesta sodni zapisnikar, ni nobenega razloga, da ne bi tega poimenovanja uporabljali v vseh uradnih dokumentih sodišča, ki jih pripravlja oseba na tem delovnem mestu. Ne nazadnje je to smiselno tudi zaradi nedvoumnosti, ki je v sodstvu (in pravu nasploh) zelo pomembna.

  Potrebo po menjavi izraza strojepisec v sodni zapisnikar v uradnih dokumentih ste še dodatno želeli argumentirati s tem, da je strojepisec zastarel izraz. Z vidika splošnega slovaropisja lahko ugotovimo, da je v najsodobnejšem eSSKJ, ki izhaja iz rabe v sodobnih korpusih, pomenska razlaga strojepisca (in strojepisja nasploh) razširjena, in sicer je strojepisec 'kdor se poklicno ukvarja s stenografskim zapisovanjem, urejanjem besedil z računalnikom, pisalnim strojem'. Izraz strojepisec torej ni zastarel, kljub temu da se danes za zapisovanje večinoma uporablja računalnik in ne pisalni stroj. Še več, strojepisca oz. strojepisko najdemo tudi med sistematiziranimi delovnimi mesti, ki niso vezana samo na sodišča (prim. Uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Priloga III, Razvrstitev strokovno tehničnih mest, strojepiska III in strojepiska IV), ter v Standardni klasifikaciji poklicev.

  Vendar pa dejstvo, da strojepisec danes ni zastarel izraz, ne vpliva na potrebo po dosledni rabi ustreznega naziva, torej sodnega zapisnikarja, v uradnih dokumentih sodišča, ki jih je pripravila oseba na tem delovnem mestu.

  Mojca Žagar Karer, Nataša Gliha Komac (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.