×

Pisno sklanjanje okrajšave »s. p.«
 • Vprašanje:

  Kako v zapisu sklanjati okrajšavo s. p. s stičnim vezajem?


  Odgovor:

  Okrajšave, ki so po pomenu oznake gospodarskih družb, so v marsičem bolj podobne kraticam kot drugim okrajšavam. Z okrajšavami jih druži dejstvo, da vsaki okrajšani sestavini zveze sledi okrajšavna pika, s kraticami pa dejstvo, da jih lahko tudi štejemo in pregibamo (več o tem lahko preberete v monografiji Pravopisna stikanja na straneh 18–19).

  Govorno pregibanje vodi do leksikalizacije okrajšav: 'd. d.' najdemo tudi zapisan (in ne le izgovorjen) kot 'dede', s. p. kot 'espe' ipd. Veljajo pa ti zapisi zaenkrat še za nekoliko zaznamovane.

  Vendar vas zanima, kako ravnamo pri pisnem pregibanju tovrstnih okrajšav. V predlogu poglavja Krajšave v Pravopisu 8.0 (objavljeno na spletišču Fran) smo predvideli naslednjo posebnost, ki rešuje to zadrego:

  6e4d0603-e97f-4c8c-85ac-566fd368b0e0-image.png

  Po objavi poglavja je lahko strokovna in druga javnost prispevala komentarje na predlagane člene. Pri tej ubeseditvi ni bilo posebnih pomislekov, zato predvidevamo, da bo tudi v končni različici poglavja ostala nespremenjena.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.