×

Razlika med imenoma »Šehtman« in »Schwarzenegger«
 • Vprašanje:

  Pri informativni oddaji Odmevi, sem opazila, da so gosta Shechtman Dana -- izraelski znanstvenik, podnaslovili s Šehtman Dan. Mar ne pustimo priimkov takih, kot so? Torej bi v Odmevih priimek Arnolda Schwarzeneggerja prevedli kot Švarzeneger?


  Odgovor:

  Razlika med tujima imenoma Šehtman in Schwarzenegger je v tem, da je prvo prečrkovano iz izvirne hebrejske pisave. Slovenska pravopisna pravila narekujejo, da se pri prečrkovanju Slovenci opiramo na izvirnik in ne ubiramo tako imenovanih »prečrkovalnih ovinkov« prek angleščine in drugih jezikov. Pri tem se držimo načela, da v večji meri sledimo fonetični uresničitvi imena. Ime Schwarzeneger je v izvirniku zapisano v latinici, torej prav tako, kot je tu zapisano. V latinični pisavi zapisanih imen seveda ne spreminjamo (razen v pravopisu zapisanih izjem).

  O prednostih in pasteh slovenskega prečrkovanja si lahko preberete članek Aleša Pogačnika z naslovom Glasovno domačenje lastnih imen iz nelatiničnih pisav v monografiji Pravopisna stikanja, ki je dosegljiva tudi prek sistema Google Books.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.