×

Priložnostne zveze ali frazemi: »črni koronaoblaki«
 • Vprašanje:

  V medijih sem zasledil izraz, da se »nad Slovenijo podijo črni koronaoblaki«. Tako izražanje se mi zdi nenavadno in me zato zanima, ali se tudi priložnostne zveze uvrščajo med frazeološke enote?


  Odgovor:

  Izraz, ki ste ga zasledili, je prenovitev frazema, ki ga najdemo v Slovarju slovenskih frazemov v nekaj variantah:

  To, da gre za prenovitev, pomeni, da je avtor besedila posegel v obliko frazema in s tem ustvaril priložnostno obliko, ki mu je v trenutni govorni situaciji služila za prilagajanje preostalemu besedilu ter za določen slogovni učinek.

  Čeprav so za omenjeni frazem bolj značilne variante z glagoloma zbirati se in zgrinjati se, pa je tudi poditi se dokaj pogosto rabljen za nekoliko ekspresiven opis gibanja oblakov. Beseda koronaoblak pa je seveda nekaj popolnoma novega, vendar pa v tem času nastaja veliko takih tvorjenk. Za odmevna dogajanja, kakršna je trenutna pandemija, je značilno, da do določene mere obarvajo tudi rabo določenih frazemov – zlasti s prenovitvami. Gre skratka za avtorski, ustvarjalen poseg v zgradbo frazema, ki je posledica povsem legitimne jezikovne izbire, če to služi slogovnemu učinku posameznega besedila.

  V zadnjem času smo bili v medijih priča npr. še prenovitvam koronan osel ali pa korona ne bo padla komu z glave, saj je besedna igra s podobnostjo med besedo krona in korona zelo tvorna, morda celo neizbežna, besedi korona in krona pa sta tudi etimološko povezani. Da pa bi se kakšna izmed takih prenovitev ustalila kot varianta frazema, bi bilo potrebno večje število govorcev, ki bi tako obliko redno uporabljali.

  Prenovljeni frazem je še vedno frazem kot celota, samo da kakšnih njegovih s prenovitvijo dodanih posameznih delov (če gre za sestavinsko prenovitev) ne moremo opisati kot ustaljene sestavine tega frazema. Nekateri frazeologi opisujejo osnovno obliko, variante in prenovitev kot »tri oblike obstajanja frazemov«. Skrajna meja je (zgolj še) aluzija na frazem.

  Matej Meterc (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.