×

Spol kratice »covid-19«
 • Vprašanje:

  Ali je covid kratica? Zakaj se sklanja po moški sklanjatvi, če označuje pojem ženskega spola (npr. EU)? Ali lahko sklanjamo tudi po ženski sklanjatvi?


  Odgovor:

  (1) O spolu kratic na splošno

  Kratice so večinoma moškega, nekatere pa tudi ženskega spola. Spol kratice razberemo iz sobesedila, npr.:

  • ... covid-19/COVID-19 je povzročil ...

  Ženskega spola so najpogosteje kratice, ki so nečrkovalne (gl. pojasnilo v Pravopisu 8.0) in se končajo na -a, te govorec slovenščine očitno po naravni poti umesti med ženske (FIFA, IRA, NASA, UDBA).
  Druge (črkovalne kratice) umestimo med ženskospolske šele potem, ko rekonstruiramo njihovo podstavo in ugotovimo, da je jedro podstave ženskega spola, npr.:

  • univerza v kratici UL 'Univerza v Ljubljani'
  • unija v kratici EU 'Evropska unija'
  • država (množ.) v kratici ZDA 'Združene države Amerike'
  • agencija v kratici STA 'Slovenska tiskovna agencija'

  Pri črkovalnih kraticah, pri katerih končni -a ni razlog za umestitev med ženskospolske kratice, moramo biti previdni, saj je jedro lahko tudi drugega spola, npr.:

  • društvo v kratici DMFA 'Društvo matematikov, fizikov in astronomov',

  kar kaže tudi raba:

  • Organizacijo in finančno podporo je tako prevzelo DMFA

  (2) Spol kratice covid-19

  Pri bolezni, ki jo imenujemo covid-19/COVID-19, težko ugibamo o jedru, saj smo kratico prevzeli iz angleščine, kjer je nastala iz angleške besedne zveze coronavirus disease 2019.

  Samo za primerjavo:
  Če bi nastala v slovenščini, bi se, če bi nastala po istem vzorcu, imenovala najbrž kovib-19/KOVIB-19, saj bi jo okrnili iz besedne zveze koronavirusna bolezen.

  Kratica COVID-19/covid-19 se najpogosteje vede kot kratica moškega spola, zaradi ženskega jedra pa opažamo tudi nepregibnost:

  • Covid-19 je vplival na življenja ljudi v obsegu, ki presega našo domišljijo.

  (3) Če je ob kratici jedro ...

  Kratico COVID-19/covid-19 pogosto uporabljamo ob samostalniškem jedru bolezen, ki je ženskega spola. Zato se tudi osebne glagolske oblike v povedi ujemajo s samostalnikom:

  • Bolezen covid-19 je kritična pri petih odstotkih obolelih ...

  Helena Dobrovoljc (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.