×

Raba veznika »pa«
 • Vprašanje:

  Veznik pa je pogovoren. Ali se ga preganja tudi v zvezah »pa tudi« in je bolje »in tudi«. Ali se v spodnjih stavkih glede vejice lahko odločim:

  Način ogrevanja je odvisen od temperature, pa tudi od velikosti aparature in razpoložljivosti različnih grelnih naprav. Topilo je bolje preliti v ustrezno posodo za odpadke, kot pa uporabiti v laboratoriju.


  Odgovor:

  Veznik pa v SP 2001 nima nobenih stilno-zvrstnih oznak oz. napotil.

  Pisanje vejice v slovenščini vsekakor ni poljubno. Vejica se piše pred protivnim in posledičnim veznikom pa, medtem ko se pred vezalnim in stopnjevalnim vejica ne piše. V zgornjih primerih torej vejice v prvi povedi ni, v drugi povedi pa vejice sploh ne določa veznik pa, temveč kot – vejice v tem primeru ne pišemo, ker ne uvaja odvisnika z izraženo osebno glagolsko obliko.

  Nataša Jakop