×

Zapisi s »čim«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z zapisi s čim, in sicer ali lahko zapisujemo čimprej, čimbolj ipd. V e-pravopisu sem namreč našla zapis čimbolj (pri geslu naturizem), drugega pa ne.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis (SP 2001) določa zapis zvez samostojnih prislovov, členkov oz. obeh besednih vrst v pravilih v členu 559, in sicer naj bi tovrstne zveze pisali narazen: čim bolj, čim dalj, čim brž, čim prej, čim več. To načelo je uveljavljeno tudi v pravopisnem slovarju.

  Res se je v geslo naturizem prikradel neustrezen zapis skupaj, kar izhaja iz dejstva, da je pravopis nastajal na gradivski osnovi SSKJ, kjer je zapis skupaj preferiran, možnost zapisa narazen pa le dopuščena, v geslu naturizem pa gre za identičen zgled.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)