×

Zakaj je v kratici »covid-19« uporabljen vezaj?
 • Vprašanje:

  Če pišemo kratice, naj v njih ne bi bilo znakov, ki ničesar ne povedo, ne pomagajo pri izgovarjavi, ni od njih nobene koristi. Zakaj ne zapišemo enostavneje covod19 in sklanjamo covida19?

  Če so kratice velike črke, naj bi pred obrazilom bil vezaj, npr. TEŠ6, TEŠ-a6 - brez presledkov med črkami in številko (ali tudi covid-a19).

  Če npr. številke s presledkom ločimo od črk, lahko znotraj stavkov kdaj pa kdaj pride do nejasnosti, kam številke spadajo.


  Odgovor:

  Kratico s številčnim dodatkom COVID-19 smo prevzeli iz angleščine skupaj z njenim zapisom. V slovenščini je kmalu prešla tudi med navadno besedje, saj jo izgovarjamo nečrkovalno (torej ne beremo vsake črke posebej) -- za nečrkovalne kratice na splošno velja, da jih pogosto zapisujemo kot besede (npr. NATO > Nato, AJPES > Ajpes ipd.). Kot besedo zapisujemo COVID-19 z malo začetnico, torej enako kot druge bolezni: covid-19 (v angleščini je v takem primeru beseda zapisana z veliko).

  Čeprav je vmesni vezaj med kratico in številskim dodatkom prevzet, pa v slovenščini ni neobičajen. Številčne dodatke za kraticami lahko namreč pišemo na različne načine:

  • stično s kratico: SSKJ2, MP3/mp3,
  • za presledkom: NUK 2, SVL I,
  • za vezajem: ZIL-1.

  Brezizjemnega pravila, kdaj številko pisati stično, kdaj za presledkom in kdaj za vezajem, ni. Kadar gre za označevanje zaporedja v seriji, je bolj običajen zapis s presledkom, a ni edini možen (zato tudi omahovanje med zapisoma TEŠ 6 in TEŠ6 v rabi).

  Kar se tiče sklanjanja, je treba ločevati med kratico in iz nje nastalo besedo.

  Kratica s številčnim dodatkom COVID-19 se pregiba po ničtem sklanjatvenem vzorcu:

  Prvi primer COVID-19 je bil zaznan sredi novembra leta 2019 na Kitajskem.
  Vlada Italijanske republike je 1. marca 2020 sprejela odlok, ki razširja nekatere že sprejete ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja glede zajezitve širjenja COVID-19
  [...]
  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

  Utemeljitev za sklanjanje covida-19 po prvi moški sklanjatvi kljub vezaju pa si lahko preberete v tem odgovoru.

  Tina Lengar Verovnik (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.