×

Je tekmovalec »vodeči« ali »vodilni«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera od sledečih rab je ustreznejša: vodeči ali vodilni tekmovalec ter ali je raba limonov sok ustrezna (glede na to, da sem jo zasledila v knjigi z recepti).


  Odgovor:

  Vodeči tekmovalec je tisti, ki vodi, preden je tekma končana, vodilni je pa je lahko tudi tisti, ki je na splošno pred drugimi tekmovalci. Naša vodilna smučarka je tako Tina Maze, tudi če na kaki tekmi ni vodeča ali na koncu prva ali celo, če jo prehiti kaka druga naša tekmovalka.

  Vrstna pridevnika limonin in limonov imata skoraj enak pomen in sta oba pravilna, kar si lahko ogledate v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Res pa je, da se danes večinsko uporablja limonin.

  Marko Snoj (februar 2014)