×

Ali so imena družabnih omrežij (»Facebook«, »Twitter«) lastna imena ali ne?
 • Vprašanje:

  Za imena družabnih medijev (Facebook, Twitter ...) ste že odgovorili, da se pišejo z veliko začetnico. Ali ne bi bila po SP 2001, člen 147 primernejša mala začetnica? Zanima me tudi, ali zapišemo na Youtubu ali na Youtubeu.


  Odgovor:

  Res je, da je v členu 147 pravopisnih pravil SP 2001 pojmovanje lastnoimenskosti znamk in imen različnih izdelkov povezano s skladenjsko pozicijo, kar pomeni, da imajo status lastnega imena le do tedaj, ko je ime v poziciji imenovalnega prilastka (nesklonljive enote besedne zveze). V praksi to pomeni naslednje razlikovanje:

  Rad pijem pijačo Cedevita ´znamka´ oziroma Rad pijem cedevito ´vrsta pijače´.

  Če se držimo pravopisnih pravil, bi se ravnali po zgodnjem modelu.

  Toda, aktualni dogodki, povezani tudi s pravnimi sankcijami jezikovnih uporabnikov, kažejo, da bo treba v kratkem pravila spremeniti. Ob načrtovani prenovi obstoječih pravil bo treba zato pri rabi znamk in imen izdelkov v uradnih besedilih upoštevati tudi pravna določila, ki jih v nastanku obstoječih pravopisnih pravil (70. oz. 80. leta 20. stoletja) še nismo poznali in nas ter jezikovne uporabnike obvezujejo, da spoštujemo pravice intelektualne, industrijske in poslovne lastnine. Republika Slovenija je s sprejetjem Zakona o industrijski lastnini (ZIL‑1) lastnikom znamk zagotovila pravno varstvo njihove lastnine – patenta, modela, znamke ali geografske označbe. Poleg tega smo tudi jezikoslovci z naraščanjem števila teh imen ugotovili in pokazali (npr. članek o poobčnoimenjenju znamk‎), da neprilastkovna skladenjska pozicija ne vpliva vedno na izgubo lastnoimenskega značaja, saj je za jezikoslovje zavezujoče tudi védenje, da z lastnim imenom zaznamujemo »en denotat«.

  Zamislite si, da bi besedo facebook, fejsbuk uporabljali v pomenu ´kateri koli spletni družabni portal´, potem bi zapisali: Vsak dan visi na facebooku, s čimer bi naslovniku sporočili, da je nenehno prisoten na enem od družabnih portalov tega tipa. Če napišete Facebook, mislite točno Facebook in nobenega drugega. Če bi kdaj postalo tako, da bi facebook/fejsbuk pomenil kateri koli družabni portal, bi tako poobčnoimenjenje ali apelativizacijo zaznamovali tudi na izrazni ravni, npr. Od vseh kalodontov smo izbrali borovničevega.

  Ime Youtube sklanjamo Youtuba Youtubu …, ker se ravnamo po določilu v pravopisnem pravilu 772, ki pravi, da nemi samoglasnik izpuščamo, če ta ne odloča o izgovoru pred njim stoječih črk č, ž, š, in s, pisanega s c: George -- Georgea.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.